Archiv | Města RSS kanál pro tuto sekci
Červen

Gleisdorf

Kostel svatého Vavřince

Gleisdorf je středně velké město s 5.698 obyvateli (k 1. lednu 2011) ve východním Štýrsku. Nachází se asi 21 km východně od Grazu. Obec se je situována v okrese Weiz v údolí Raab a je důležitým dopravním uzlem.

Město bylo osídleno už ve starověku. Římané zde měli důležitý tábor až někdy do 3 století našeho letopočtu. První písemná zmínka o obci Glaisdorf pochází z roku 17. Září 1229. Podle dochovaných záznamů pak v zápětí, v roce 1284 získalo město práva trhu. V roce 1532 město oblehli Turci, kteří dobili opevnění, jenž si místní obyvatelé zbudovali kolem kostela Svatého Vavřince.

Další století už byla naštěstí mnohem klidnější. Hodně se zde stavělo a vrcholem se stala železnice, která sem byla přivedena v roce 1872 a znamenala pro město dosud nevýdaný rozvoj. Další dopravní tepnou se pak v roce 1970 stala dálnice, která vede na jižním okraji města.

Město má velmi pěkné historické jádro soustředěné kolem menšího náměstí (Hauptplatz). Dominantou města je farní kostel svatého Vavřince, jehož dnešní podoba pochází z přestavby z provedené mezi lety 1648 až 1672. Kostel je velmi velký a má hned pět lodí. Hlavní oltář (1894) obsahuje obraz církve svaté a jeho autorem je August von Wörndle. Druhou významnou církevní stavbou je kostel Svaté Marie, který se nachází asi půl-kilometru směrem na západ. Krásná je i zdejší radnice.

(Pokračování textu…)

Červen

Město Leoben

Leoben je okresní město ve středu Štýrska. Leží na řece Mura, na jižním úpatí Ennstalských Alp, v nadmořské výšce 541 metrů. Metropole Graz je odtud vzdálena 46 km severozápadně. Trvale zde žije 24.600 obyvateli (k 1. lednu 2011), což ho činí druhým největším městem Štýrska. Leoben je známé jako univerzitní město, protože zde sídlí Montanuniversität Leoben. Vyhlášený je také zdejší pivovar Göss, ve kterém se vyrábí v Rakousku velmi oblíbené pivo Gösser.

  

První písemná zmínka o obci pochází už z roku 904, kdy se o ní hovořilo ještě jako o „Liupina“. Další historickou památkou je nápis na zdi kostela Sv. Jakuba upozorňující na „Fórum Liuben“. Významně se do historie obce zapsal český král Přemysl Otakar II., který Leoben někdy kolem roku 1261 povýšil na město. Záznam z kroniky z roku 1314 pak už o městu hovoří jako o významném centru obchodu s železem.

(Pokračování textu…)

Duben

Trieben

Trieben je městečko s 3.481 stálými obyvateli (k 1.1.2011) v okrese Liezen na západě Štýrska. Město leží na důležité silnici B114 přes Triebenerské Taury do Paltental v Murtalu. Nadmořská výška obce je 708 metrů. Trieben je oblíbeným turistickým cílem a z návštěvníků žije i zdejší ekonomika.

V městě sídlí organizace Trachtenverein D’Triebenstoana založená v roce 1959, která se snaží o podporu a zachování tradiční kultury a zvyků Štýrska.

  

Zajímavostí je, že obec byla v roce 2008 de facto vytunelovaná. To abyste věděli, že se podobné věci nedějí jenom u nás. Zdejší zastupitelé udělali za krátkou dobu dluhy víc než 30 milionů euro, což je násobně více, než jak jsou zadlužená například velká města (v přepočtu na jednoho obyvatele). V důsledku toho byla městská rada rozpuštěna a byl sem povolán správce, který má dluh restrukturalizovat a postupně se ho snažit umořit.

(Pokračování textu…)

Duben

Murau na řece Mur

Murau je hlavní město okresu Murau na západě spolkové země Štýrsko. Město má 2 096 stálých obyvatel (k datu 1.1.2011). Nadmořská výška města je 829 metrů nad mořem. Město leží v kopcovité krajině, kterou protéká řeka Mur. Výškové rozdíly mezi jednotlivými částmi města vytváří unikátní atmosféru a ráz města. Jsou zde úzké uličky i vysoké nábřeží, chráněné před dravou řekou. Nad tím vším pak na kopci ční honosné budovy. Murau je zkrátka zajímavé město, které rozhodně stojí za vidění.

Když se trochu podíváme na historii, tak zdejší oblast byla osídlena již v době bronzové a době římské říše byla obydlena. První písemná zmínka o Murau je z roku 1250. V roce 1298 bylo uděleno městské právo.

  

Velkou roli sehrálo Murau během druhé světové války byl v místě zřízen koncentrační tábor Wehrmachtu (německé branné moci). Na konci války zde byli umístěni hlavně váleční zajatci z britského království. Dne 1. května 1945 byli vězňové propuštěni kvůli příchodu sovětských vojsk. Ve skutečnosti se Sověti vrátili a město přenechali Britům. Město zůstalo v britské okupační zóně až do roku 1955. S nápadem na propuštění britských zajatců přišel městský radní Karl Brunner, který byl krátce předtím propuštěn z vězení ve Štýrském Hradci.

(Pokračování textu…)

Březen

Obec Grundlsee

Grundlsee je malá obec v severozápadním Štýrsku v solné komoře (Ausseerland – Salzkammergu) v okrese Liezen. Obec má 1 246 obyvatel (k 1.1.2011) a leží na západním břehu stejnojmenného jezera. Grundlsee se administrativně skládá hned z několika celků a to: Au, Archkogl, Mosern, Bräuhof, Gaiswinkl, Kreuz, Gößl a Wienern. Nadmořská výška obce je 732 metrů nad mořem.

První zmínka o obci pochází z roku 1188 a největší zajímavostí je, že až do 15. století byla obec, jezero i okolí v přímém vlastnictví císaře.

  

Grundlsee je velmi malebná obec plná krásných dřevěných domů. Obec se táhne plynule kolem břehů jezera. Přičemž většina obce se nachází ještě na malých kopečcích, takže je tu opravdu krásný výhled na samotnou vodní hladinu. Víc už vám snad řeknou fotky u tohoto článku, které vydají za tisíc slov.

(Pokračování textu…)

Březen

Admont

Admont je malé městečko s 2 581 obyvateli (k 1. lednu 2011) v severním Štýrsku. Nachází se asi 20 km východně od okresního města Liezen. Metropole Graz je pak odtud vzdálena celých 100 kilometrů na jihovýchod. Admont leží v údolí řeky Enns (Enže) a stejně se jmenují i zdejší Alpy – Ennstalské. Dále je blízko západního okraj masivu Gesäuse a malého pohoří Haller Mauern. Samotný Admont leží v nadmořské výšce 640 metrů nad mořem.

  

Admont je jednou z nejstarších osad ve Štýrsku. První zmínka o něm pochází z roku 859, kdy se o něm hovořilo jako o „Vallis Ademundi“. Už roku 1074 byl Admont povýšen na město. Významný je také rok 1443, kdy zdejší klášter hostil panský dvůr, což pro město znamenalo poměrně značný rozvoj. Dokonce se mluví o tom, že se Admont stal střediskem právních služeb. Další historie byla v městě poměrně klidná. Snad až na druhou světovou válku, kdy zde sídlila speciální elitní jednotka 800 „Brandenburg“. Zajímavé také je, že v roce 1939 mělo město 4.082 obyvatel, což je o dost více než dnes a podle posledních sčítání obyvatel se dál pomalu vylidňuje.

(Pokračování textu…)

Březen

Schwanberg ve Štýrsku

Schwanberg je malé městečko na jihu Štýrska v okrese Berg s 2 149 stálými obyvateli (k 1.lednu 2011). Název města by se dal přeložit jako Labutí hora a tohoto ptáka má město skutečně i ve svém znaku. Město je známé jako oblíbené lázeňské letovisko pro své koupele a bahenní lázně. Na oficiální značku „Bad“ určující, že se jedná o lázeňské město si ale Schwanberg musel kvůli rozvinutému průmyslu celkem dlouhou dobu počkat. Město leží v nadmořské výšce 427 metrů nad mořem. Metropole Štýrský Hradec je odtud vzdálena 40 kilometrů vzdušnou čarou na severovýchod.

  

Co se týká historie, tak v 10. století zde byl založen hrad. Ten se jen pomalu rozrůstal o hospodské zázemí. V 15. století zde byla založena fara a tento bod, můžeme považovat i za start většího rozvoje samotného města. Město si oblíbili církevní hodnostáři, kteří se také velmi zasloužili o jeho směrování.

(Pokračování textu…)