Bře 01

Město Judenburg

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Okresní město Judenburg má 9 314 stálých obyvatel (k 1.1.2011) a leží ve středním Štýrsku nejblíže k hranicím ke Korutanům. Zdejší okres je co do počtu obyvatel (45.270 lidí) i rozlohy osmým největším ve Štýrsku. Judenburg také leží na největší Štýrské řece Mur. Respektive na pravém břehu je historické jádro města a na levém jeho novodobé zázemí (nádraží, supermarkety). Zdejší Alpy se jmenují Seetalerské a  nejvyšší horou je Zirbitzkogel s 2.396 metry nad mořem.

Centrum města má krásný historický ráz a opravdu stojí za to udělat si zde procházku. Symbolem města je 76 metrů vysoká městská věž, s podivuhodnou vyhlídkou do údolí Aichfeldu. Stavba byla postavena na počátku 15. století. Původně byla postavena jako zvonice pro sousední městský a farní kostel svatého Mikuláše, který věž němá. Věž slouží také jako strážní kvůli požárům a od 19. století slouží jako vyhlídková věž. Dnešní vzhled získala po posledním velkém požáru v roce 1840. Dnes je ve věži 50 metrů vysoké Planetárium Evropy

  

Tím se pomalu dostáváme i k historii, kterou má Judenburg opravdu bohatou. Nachází se totiž poblíž hradu Eppenstein, který byl poprvé zmiňován židovskými překupníky v roce 1074 jako „mercatum Judinburch“ , kteří hráli v té době v regionu velmi důležitou roli v obchodu. Nejdříve se zmiňuje nejstarší „právo skladu“ v té době vybavené rozsáhlým „celním právem“.

Ve 12. století vlastnili Judenburg Traungauerové a potom Babenberkové. Roku 1224 dostal Jugenburg městské právo a ve 13. a 14. století vzrůstal obchod a město se stalo obchodním centrem a obchodovalo mimo jiných také s Benátkami. Nejprve platidlem byly guldeny a až po dlouhé době se platilo rakouskými zlatými. Důležitým byl pro Judenburg obchod se štýrským železem (Erzberg). Dalším významným obchodním zbožím byl pravý kozlík lékařský (Valeriana celtica), surovina pro výrobu mýdla, která se vyvážela až do Orientu.

Po velkých pogromech ve 14. a 15. století byli všichni štýrští Židé v roce 1496 vypovězeni ze země. V roce 1460 císař Fridrich III. (1440-1493) udělil městu monopol pro světový obchod s kozlíkem lékařským. Město drželo monopol přes 100 let.

V letech 1910 až 1914 byla ve městě v provozu „bezkolejová dráha Judenburg“, první provoz trolejbusů v Rakousku.

Až do první světové války byla v Judenburgu posádka rakousko-uherských pozemních ozbrojených sil armády (1867-1914). V roce 1914 ze tu ocitá moravský polní stíhací prapor č.17. Během rakouské vlády za nacismu byla snaha změnit název města, který byl pro židovský název nesnesitelný a aby byl změněn na „Zirbenstadt“. Diskutovalo se o tom po celou válku a ke změně nakonec nedošlo.

Na konci druhé světové války byl v roce 1945 Judenburg zřízen komunikačním táborem pro židovské „Displaced Person“. Vnější střediska existovala i v obecních částech Dietersdorf, Liechtenstein, Kobenz und Murdorf. Dnes je Judenburg průmyslovým a obchodním městem a zřídilo se tu mezi jiným také spolkové gymnázium a spolkové reálné gymnázium, jakož i obchodní akademii.

Napiš komentář